WordPress: SEO

Chúng ta cùng tìm hiểu về các plugin hữu ích cho việc SEO (Search Engine Optimization)

 1. Các nguyên tắc khi làm SEO
  1. SEO
   • Chúng ta cần phải có nội dung độc nhất và hữu ích.
   • Cấu trúc của nội dung phải rõ ràng.
   • Links (dẫn tới trang web của chúng ta) rất quan trọng cho việc SEO, nó giống như vote vậy, nội dung bài viết càng hay thì ta càng có nhiều links.
  2. Kỹ thuật SEO:
   • Cần phải tối ưu hóa tiêu đề của bài viết
   • Phải add thêm mô tả meta
   • Tùy biến microdata
 2. Các chiến thuật SEO
  1. Fat Head:
   1. Là việc tối ưu hóa trang web của bạn dựa vào những từ khóa ngắn, tìm kiếm nhiều có độ cạnh tranh cao, mang tính chiến lược lâu dài và chi phí cao.
   2. Ví dụ:
    • tiệm bánh
    • cake store
  2. Long Tail:
   1. Là việc tối ưu hóa trang web của bạn dựa vào các từ khóa dài hơn, ít cạnh tranh hơn, chi phí đầu tư thấp và thời gian ngắn.
   2. Ví dụ:
    • tiệm bánh ở quận 7
    • tiệm bánh chay
    • dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật ở quận 5
    • cake store in Carpinteria
    • vegan cake store
    • catering for birthday party in Carpinteria
  3. Kết luận:
   • Long Tail là chiến thuật dễ làm hơn nhiều, nên lựa chọn
 3. All in One SEO Pack
  1. Cấu hình tiêu đề và các thiết lập chung
   • Thiết lập index cho search engines:
    • Vào All in One SEO > Settings > Reading > bỏ check (uncheck) ô “Discourage search engines from indexing this site”
   • Thiết lập chung / General Settings:
    • Caninical URLs: nên check / should be checked
    • Use Schema.org Markup: nên check / should be checked
   • Title Settings:
    • Enable mục này lên
    • Home Page Title Format: %page_title%
    • Page Title Format: %page_title% | %blog_title%
    • Post Title Format: %post_title% | %category_title% | %blog_title%
    • Category Title Format: %category_title% | %blog_title%
    • Archive Title Format: %archive_title% | %blog_title%
  2. Cấu hình các thiết lập chung khác
   1. Content Type Settings:
    • Check vào 2 ô Posts và Pages
   2. Webmaster Verification:
    • Điền thông tin trang web phân tích dữ liệu của bạn vào, ví dụ Google Search Console, Bing Webmaster Tools, hoặc Pinterest Site Verification
   3. Google Settings:
    • Điền trang web Google Plus của bạn vào. Nếu bạn chưa có thì nên tạo ngay.
    • Check vào ô “Display Sitelinks Search Box”
    • Google Analytics ID: nên để trống ô này và cài plugin Google Analytics vào
  3. Thêm thông tin SEO và các trang và bài viết
   1. Click vào Posts ở dưới “All in One SEO”
   2. Điền tiêu đề bài viết vào trong ô Title, tối đa 60 ký tự. Tiêu đề này sẽ hiển thị ở kết quả tìm kiếm Google. Ví dụ: My Pumpkin Pie Recipe
   3. Điền mô tả bài viết vào trong ô Description, tối đa 160 ký tự. Ví dụ: I use canned pumpkin and low fat milk to bake a pie that your grandmother would be proud of. Only takes 15 minutes.
  4. Thêm XML sitemaps
   1. Click vào Feature Manager ở dưới “All in One SEO”
   2. Click vào nút “Activate” của XML Sitemaps
   3. Ta sẽ thấy mục “XML Sitemaps” sẽ được thêm vào phía dưới “All in One SEO”, click vào mục đó
   4. Click vào “view your XML sitemap” để kiểm tra
   5. Chọn “Monthly” trong dropdown list Schedule Updates
   6. Bỏ check “Media / Attachments” trong mục Post Types
   7. Kéo xuống tới mục Priorities, chọn như sau:
    1. Homepage: 1.0
    2. Posts: 0.9
    3. Taxanomies: 0.8
  5. Thêm social meta
   1. Click vào Feature Manager ở dưới “All in One SEO”
   2. Click vào nút “Activate” của Social Meta
   3. Ta sẽ thấy mục “Social Meta” sẽ được thêm vào phía dưới “All in One SEO”, click vào mục đó
   4. Kéo xuống mục Image Settings, chọn Select OG:Image Source là “Featured Image”
   5. Click chọn ô “Use Default If No Image Found”
   6. Click nút “Upload Image” trong mục “Default OG: Image” và chọn hình mặc định của bạn.
   7. Default Image Width sẽ là 800
   8. Default Image Height sẽ là 183
 4. WordPress SEO by Yoast
  1. Import SEO content
   1. Trường hợp bạn muốn import settings từ plugin khác Yoast SEO thì trước tiên activate plugin khác lên, ví dụ activate plugin “All in One SEO Pack”
   2. Click vào SEO > Tools > Import and Export > Import from other SEO plugins
   3. Bạn sẽ thấy ở Step 2: Import, tên của plugin khác đang hiển thị ở dropdownlist Plugin, ví dụ “All In One SEO Pack”. Click vào nút Import bên cạnh dropdownlist đó.
   4. Ở Step 5: Clean up, click vào nút Clean.
  2. Cài đặt ban đầu
   1. Click vào SEO > configuration wizard! trong mục “First-time SEO configuration”
   2. Click nút “CONFIGURE YOAST SEO”
   3. Chọn option B (My site is under construction and should not be indexed) và click nút NEXT
   4. Chọn option “A small offline business” và click nút NEXT
   5. Chọn option “Company”, nhập thông tin trang web của bạn, chọn logo trang web bằng cách click nút “CHOOSE IMAGE”, và click nút NEXT
   6. Ở trang Social profiles, nhập thông tin facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, Youtube, Google+ của bạn vào và click nút NEXT
   7. Ở trang Search engine visibility, để nguyên option “Yes” cho cả 2 và click nút NEXT
   8. Ở trang Multiple authors, chọn “No” và click nút NEXT
   9. Ở trang Google Search Console, trước khi click nút “GET GOOGLE AUTHORIZATION CODE” thì bạn phải có trang web ở trong Google Search Console trước. Trường hợp bạn chưa có thì có thể bỏ qua bước này.
   10. Trường hợp bạn click nút “GET GOOGLE AUTHORIZATION CODE”, thì ở popup window, chọn tài khoản google của bạn và click nút Allow, và copy link
   11. Paste thông tin vừa mới copy ở bước trên vào ô “Enter authorization code here…” và click nút AUTHENTICATE.
   12. Chọn profile là địa chỉ trang web của bạn từ dropdownlist “Select profile” và click nút NEXT
   13. Nhập tên trang web của bạn vào và click nút NEXT
   14. Nhập địa chỉ email của bạn và click nút NEXT
 5. Thêm thông tin SEO và trang và bài viết
 6. Yoast SEO optimizer
 7. Thêm thông tin social vào trang và bài viết

Leave a Reply