Trang web luyện giao tiếp tiếng Anh

Mình đã tìm rất nhiều và nhận thấy đây là trang web rất tốt cho việc luyện speaking English:

https://www.free4talk.com/

Web chạy nhanh, dễ sử dụng và rất hiệu quả.

Một điều bất ngờ là chủ nhân trang web này là người Việt Nam!

Leave a Reply