Trang web luyện giao tiếp tiếng Anh

Mình đã tìm rất nhiều và nhận thấy đây là trang web rất tốt cho việc luyện speaking English: https://www.free4talk.com/ Web chạy nhanh, dễ sử dụng và rất hiệu quả. Một điều bất ngờ là chủ nhân trang web này... Read more